Πλήρης αποτύπωση των οικογενειακών σχέσεων των ημεδαπών ανηλίκων στα δημοτολόγια της χώρας

Πλήρης αποτύπωση των οικογενειακών σχέσεων των ημεδαπών ανηλίκων στα δημοτολόγια της χώρας

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να γενικευτεί η πρακτική της ενδεικτικής εγγραφής και των αλλοδαπών αδερφών των παιδιών που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, με γνώμονα το συμφέρον των ανήλικων ημεδαπών στην πληρέστερη αποτύπωση των οικογενειακών τους σχέσεων στα δημοτολόγια της χώρας. Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή