Εκκρεμή αιτήματα κτήσης ιθαγένειας κατ’ άρθρο 1Α ΚΕΙ

Εκκρεμή αιτήματα κτήσης ιθαγένειας κατ’ άρθρο 1Α ΚΕΙ

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ο Συνήγορος του Πολίτη χειρίζεται σημαντικό αριθμό αναφορών με αντικείμενο τη διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση λόγω γέννησης ή φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, αλλά και τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3838/2010 για την κτήση της ιθαγένειας με δήλωση από ενήλικες που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 1Α. Ήδη πριν από τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την τύχη του άρθρου 1Α ΚΕΙ, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε δεχθεί αναφορές για καθυστέρηση στην εξέταση αιτημάτων κτήσης ιθαγένειας με δήλωση, καθώς και για εσφαλμένη ή πλημμελή εφαρμογή της διαδικασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο αριθμός των αναφορών αυξήθηκε μετά την παραγγελία του Υπουργού Αναπληρωτή Εσωτερικών για αναστολή της διαδικασίας εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και το μεταγενέστερο έγγραφο για συνέχιση της διαδικασίας στις περιπτώσεις που είχε δημοσιευθεί μέχρι 15.11.2012 η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή