Πολιτογράφηση - Κτήση Ιθαγένειας

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που διαμένουν στη χώρα ζητά να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, κυρίως λόγω του ότι πολλοί έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς ότι αρκετά αιτήματα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα κατοχής μιας ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ε.Ε. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων στη διαδικασία πολιτογράφησης, αλλά και ζητήματα των γενικότερων υποχρεώσεων της διοίκησης απασχολούν τον Συνήγορο του Πολίτη από την αρχή της λειτουργίας του. Η μακρόχρονη εμπειρία της Αρχής σε θέματα ιθαγένειας έχει εξασφαλίσει μια συνεχιζόμενη ροή αναφορών σχετικά με θέματα πολιτογράφησης.

Όλα | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 | 2005 | 2004

2012

  • 06/12/2012
    - Ο Συνήγορος του Πολίτη για την αναστολή διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας
    Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παραγγελία του υπουργείου Εσωτερικών προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους Δήμους να αναστείλουν τη διαδικασία απονομής ιθαγένειας ενόψει της προσεχούς δημοσίευσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή