Πολιτογράφηση - Κτήση Ιθαγένειας

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που διαμένουν στη χώρα ζητά να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, κυρίως λόγω του ότι πολλοί έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς ότι αρκετά αιτήματα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα κατοχής μιας ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ε.Ε. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων στη διαδικασία πολιτογράφησης, αλλά και ζητήματα των γενικότερων υποχρεώσεων της διοίκησης απασχολούν τον Συνήγορο του Πολίτη από την αρχή της λειτουργίας του. Η μακρόχρονη εμπειρία της Αρχής σε θέματα ιθαγένειας έχει εξασφαλίσει μια συνεχιζόμενη ροή αναφορών σχετικά με θέματα πολιτογράφησης.

Όλα | 2018 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 | 2005 | 2004

Αποτελέσματα 11 έως 15 από 17.

2006

2005

Αποτελέσματα 11 έως 15 από 17.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή