ΥΠΕΣΔΔΑ Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. 5401/1-234689/2006

Έγγραφο: ΥΠΕΣΔΔΑ Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. 5401/1-234689/2006

Περιγραφή

Ανάκληση παραίτησης από τη διαδικασία ασύλου με σκοπό τη νομιμοποίηση βάσει του νέου μεταναστευτικού νόμου 3386/2005

Σημείωση: Βλέπε και Μετανάστευση Ν. 3386/2005 και Σχετικές Υ.Α. και εγκυκλίους / σχετικά έγγραφα.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή