Νομοθετικές πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κανονισμοί (ΕΕ) 603/2013 και 604/2013, Οδηγίες 2013/32/ΕΕ και 2013/33/ΕΕ

Νομοθετικές πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κανονισμοί (ΕΕ) 603/2013 και 604/2013, Οδηγίες 2013/32/ΕΕ και 2013/33/ΕΕ

Περιγραφή

- Κανονισμός (ΕΕ) 603/2013 Θέσπιση του «Eurodac»

- Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα

- Οδηγία 2013/32/ΕΕ Κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

- Οδηγία 2013/33/ΕΕ Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή