Έκθεση ΣτΠ προς την Πρόεδρο της Βουλής

Έκθεση ΣτΠ προς την Πρόεδρο της Βουλής επί του υπό επεξεργασία σχεδίου νόμου περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια

Έκθεση ΣτΠ προς την Πρόεδρο της Βουλής επί του υπό επεξεργασία σχεδίου νόμου περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή