Επισημάνσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης

Επισημάνσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς το Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, απηύθυνε τις διαπιστώσεις του από τις αυτοψίες στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (One Stop Shop) των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης. Η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήμανε, μεταξύ άλλων, το πρόβλημα της μη επαρκούς στελέχωσης και της ανεπάρκειας των κτηριακών υποδομών και ζήτησε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τω υπηρεσιών αυτών.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή