Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα κέντρα κράτησης αλλοδαπών

Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα κέντρα κράτησης αλλοδαπών

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας απηύθυνε τις διαπιστώσεις του από τις αυτοψίες στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών Αμυγδαλέζας και Κορίνθου και στους χώρους κράτησης της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής στην οδό Πέτρου Ράλλη. Η Ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε το πρόβλημα της διοικητικής κράτησης επί πολλούς μήνες ενός συνεχώς διογκούμενου αριθμού αλλοδαπών  κρατουμένων και ζήτησε να ληφθεί μέριμνα για τη βελτίωση των συνθηκών αλλά και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή