ΥΑ 130181/6353/2.4.2018 Προσθήκη τύπων αδειών διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για πολιτογράφηση αλλοδαπών

ΥΑ 130181/6353/2.4.2018 Προσθήκη τύπων αδειών διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για πολιτογράφηση αλλοδαπών

Περιγραφή

ΥΑ 130181/6353/2.4.2018 Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή