Αλλαγή στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους και κτήση ιθαγένειας λόγω εξαετούς φοίτησης

Έγγραφο: Αλλαγή στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους και κτήση ιθαγένειας λόγω εξαετούς φοίτησης

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη λάβει ικανό αριθμό αναφορών σχετικά με το ζήτημα της διαφορετικής αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων στους τίτλους σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλοδαπών, σε σχέση με αυτά που προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησής τους από τη χώρα πρώτης ιθαγένειας. Όταν οι ανήλικοι ή ενήλικοι πλέον αλλοδαποί προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες για να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Νέου Κώδικα Ιθαγένειας, δηλαδή να αιτηθούν την ελληνική ιθαγένεια λόγω εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό (ελληνόγλωσσο) σχολείο στην Ελλάδα, συχνά αντιμετωπίζουν την δικαιολογημένη κατ’ αρχήν άρνηση των υπηρεσιών να προχωρήσουν τη διαδικασία των σχετικών διατάξεων λόγω διαφορών στα ονοματεπωνυμικά στοιχεία. Ιδιαίτερα συχνό είναι το φαινόμενο της χρήσης ελληνόγλωσσης απόδοσης κυρίου ονόματος, συχνά λόγω της παλαιότερης μετάφρασης των σχετικών πιστοποιητικών από ιδιωτικούς, αλλά ακόμη και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, η προσθήκη νέου κυρίου ονόματος ή και η αλλαγή του λόγω βάπτισης κλπ. Σε τηλεφωνική επισήμανση που έκανε ο Συνήγορος του Πολίτη  στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, έλαβε την προφορική διαβεβαίωση ότι μπορεί να γίνει χρήση της με αρ. πρωτ. Γ2/3875/22/6/2001 εγκυκλίου/διαταγής του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια το τελευταίο απέστειλε το υπ’ αρ. πρωτ. 44151/Γ2/11-4-11 σχετικό έγγραφο στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε στην αρμόδια Γραμματεία την έλλειψη πληροφόρησης που έχουν οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμοι, Περιφέρειες κλπ), καθώς και οι σχολικές μονάδες της χώρας, σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει και την χρήση της εν λόγω εγκυκλίου/διαταγής. Σε περίπτωση εξακολούθησης του προβλήματος η Αρχή μας θα επανέλθει με έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή