Υπ.Μεταν.Πολ. Έγγραφο Α.Π. 55541/2016 Εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 123/2016

Έγγραφο: Υπ.Μεταν.Πολ. Έγγραφο Α.Π. 55541/2016 Εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 123/2016

Περιγραφή

Υπ.Μεταν.Πολ. Έγγραφο Α.Π. 55541/2016 Εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 123/2016 Άδεια διαμονής σε ΥΤΧ, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού από ΕΛΑΣ

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή