Υπ.Εσ. Έγγραφο με Α.Π. 6707/2016 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της υπ’αριθμ. 123/2016 ΚΥΑ

Υπ.Εσ. Έγγραφο με Α.Π. 6707/2016 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της υπ’αριθμ. 123/2016 ΚΥΑ

Περιγραφή

Υπ.Εσ. Έγγραφο με Α.Π. 6707/2016 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της υπ’αριθμ. 123/2016 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός κατηγορίας αδειών διαμονής ΥΤΧ, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.»

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή