ΥπΕσ ΑΠ.Φ.130181/31629/2015 Ορκωμοσία πολιτογραφούμενων αλλοδαπών

ΥπΕσ ΑΠ.Φ.130181/31629/2015 Ορκωμοσία πολιτογραφούμενων αλλοδαπών

Περιγραφή

ΥπΕσ ΑΠ.Φ. 130181/31629/2015 Για τη συντέλεση της ορκωμοσίας αλλοδαπών, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία του ενός έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής περί πολιτογράφησής τους απόφασης, δεν απαιτείται απαραίτητα η κατοχή από αυτούς οριστικού τίτλου διαμονής ή βεβαίωσης περί κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση/χορήγηση άδειας διαμονής.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή