ΥπΕσ, Εγκύκλιος 30/2014 Ζητήματα διαδικασίας πολιτογράφησης

ΥπΕσ, Εγκύκλιος 30/2014 Ζητήματα διαδικασίας πολιτογράφησης

Περιγραφή

ΥπΕσ, Εγκύκλιος 30/2014

ΘΕΜΑΤΑ

1) Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης

2) Απόδειξη πληρεξουσιότητας δικηγόρων, όταν αυτοί εκπροσωπούν ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς για θέματα πολιτογράφησης

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή