ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 3/2014 Αποδοχή γνωμοδότησης ΝΣΚ σχετικά με τα κωλύματα πολιτογράφησης αλλοδαπών

Έγγραφο: ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 3/2014 Αποδοχή γνωμοδότησης ΝΣΚ σχετικά με τα κωλύματα πολιτογράφησης αλλοδαπών

Περιγραφή

ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 3/2014 Αποδοχή της αριθμ. 401/2013 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τα κωλύματα πολιτογράφησης αλλοδαπών (άρθρο 2 του Ν.3838/2010) σε συνδυασμό με το άρθρο 128&2 Κ.Π.Δ.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή