ΚΥΑ 5205/2011, Διαδικασία και προϋποθέσεις μετακίνησης από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα

Έγγραφο: ΚΥΑ 5205/2011, Διαδικασία και προϋποθέσεις μετακίνησης από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα

Περιγραφή

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή