Κ.Υ.Α. 11702/06

Έγγραφο: Κ.Υ.Α. 11702/06

Περιγραφή

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα

Σημείωση: βλέπε και Εγκύκλιοι και σχετικά έγγραφα

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή