ΥΑ 18951/18 (ΦΕΚ Β΄ 2487) Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας για άδειες διαμονής εξαιρετικών λόγων

ΥΑ 18951/18 (ΦΕΚ Β΄ 2487) Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας για άδειες διαμονής εξαιρετικών λόγων

Περιγραφή

ΥΑ 18951/18 (ΦΕΚ Β΄ 2487) Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή