ΚΥΑ 1371/2018 Κόστος επανεκτύπωσης αδειών διαμονής

ΚΥΑ 1371/2018 Κόστος επανεκτύπωσης αδειών διαμονής

Περιγραφή

ΚΥΑ 1371/2018 Σε περίπτωση εκτύπωσης αδειών διαμονής που εμπεριέχουν σφάλματα, τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα σε λανθασμένες ενέργειες υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το κόστος επανεκτύπωσης αυτών δεν βαρύνει τον πολίτη τρίτης χώρας.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή