ΚΥΑ 47201/2017 Κινητή ομάδα λήψης βιομετρικών δεδομένων πολιτών τρίτων χωρών

ΚΥΑ 47201/2017 Κινητή ομάδα λήψης βιομετρικών δεδομένων πολιτών τρίτων χωρών

Περιγραφή

ΚΥΑ 47201/2017 «Συγκρότηση κινητών ομάδων λήψης βιομετρικών δεδομένων πολιτών τρίτων χωρών που αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας».

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή