ΚΥΑ 4000/4/32-ν’/2017 Αυτοδίκαιη διαγραφή από Ε.Κ.ΑΝ.Α αλλοδαπών σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί δικαστική απέλαση

ΚΥΑ 4000/4/32-ν’/2017 Αυτοδίκαιη διαγραφή από Ε.Κ.ΑΝ.Α αλλοδαπών σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί δικαστική απέλαση

Περιγραφή

ΚΥΑ 4000/4/32-ν’/17.03.2017 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4000/4/32-λα’ από 05.10.2012 ΚΥΑ «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή