ΚΥΑ 68019/2015 Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και χορήγηση/ανανέωση τίτλων διαμονής

ΚΥΑ 68019/2015 Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και χορήγηση/ανανέωση τίτλων διαμονής

Περιγραφή

ΚΥΑ 68019/2015 Τροποποίηση της υπ’αρ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή