ΚΥΑ 4000/4/57-ια’/2014 Συμμετοχή του ΣτΠ στις διαδικασίες επιστροφής και απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών

ΚΥΑ 4000/4/57-ια’/2014 Συμμετοχή του ΣτΠ στις διαδικασίες επιστροφής και απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών

Περιγραφή

ΚΥΑ 4000/4/57-ια’/2014 Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή