ΚΥΑ 66881/2013 Συμπλήρωση της ΚΥΑ 12311/2008 για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση

Έγγραφο: ΚΥΑ 66881/2013 Συμπλήρωση της ΚΥΑ 12311/2008 για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση

Περιγραφή

ΚΥΑ 66881/2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.12311/08/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως ισχύει

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή