ΥΑ 24021/2013 Συμπλήρωση της ΥΑ 21879/2011

ΥΑ 24021/2013 Συμπλήρωση της ΥΑ 21879/2011 «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους»

Περιγραφή

ΥΑ 24021/2013 Συμπλήρωση της ΥΑ 21879/2011 «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 44 του ν. 3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3907/2011).»

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή