Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2011

 • 07/09/2011 - Έγγραφο
  - ΚΥΑ 23443/2011
  ΚΥΑ 23443/2011 Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη
 • 25/08/2011 - Έγγραφο
  - ΚΥΑ 15055/546/2011 Τροποποίηση ΚΥΑ 160/2006
  ΚΥΑ 15055/546/2011 Τροποποίηση ΚΥΑ 160/2006 περί καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών
 • 22/08/2011 - Έγγραφο
  - ΥΑ 21879/2011 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής
  ΥΑ 21879/2011 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής
 • 12/05/2011 - Έγγραφο
  - ΚΥΑ 12514/2011, Τροποποίηση της ΚΥΑ 12311/2008 (Διαδικασία Μετάκλησης)
  ΚΥΑ 12514/2011, Τροποποίηση της ΚΥΑ 12311/2008 «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών»
 • 28/02/2011 - Έγγραφο
  - ΚΥΑ 5205/2011, Διαδικασία και προϋποθέσεις μετακίνησης από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα
  Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή