Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2008

 • 23/12/2008 - Έγγραφο
  - K.Y.A. 27846/08
  Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. 12311/08
 • 04/11/2008 - Έγγραφο
  - Π.Δ. 167/2008
  Συμπλήρωση του Π.Δ. 131/06 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
 • 14/10/2008 - Έγγραφο
  - ΚΥΑ 22467/2008
  Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων
 • 15/09/2008 - Έγγραφο
  - ΠΔ 128/2008
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας
 • 13/09/2008 - Έγγραφο
  - ΚΥΑ 999/08
  Τροποποίηση της ΚΥΑ 16928/2007 σχετικά με την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
 • 31/07/2008 - Έγγραφο
  - ΠΔ 101/2008
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία
 • 18/06/2008 - Έγγραφο
  - K.Y.A. 11762/08
  Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
 • 09/06/2008 - Έγγραφο
  - K.Y.A. 12311/08
  Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή