Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2007

 • 17/08/2007 - Έγγραφο
  - ΚΥΑ 16928/2007
  Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
 • 24/07/2007 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 13096/07
  Διαδικασία υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05, αλλοδαπών που διέμεναν στη χώρα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στη χώρα τους
 • 06/07/2007 - Έγγραφο
  - Υ.Α. 13703/07
  Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής
 • 21/06/2007 - Έγγραφο
  - Π.Δ. 106/07
  Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους
 • 07/06/2007 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 10486/07
  Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν. 3386/2005

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή