Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2006

 • 16/11/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 21535/06
  Συμμόρφωση της Διοίκησης σε Δικαστικές Αποφάσεις - Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής
 • 29/08/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 4000/4/32-ιβ'/06
  Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.
 • 31/07/2006 - Έγγραφο
  - Π.Δ. 150/06
  Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών oι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες
 • 13/07/2006 - Έγγραφο
  - Π.Δ. 131/2006
  Σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
 • 12/07/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 11702/06
  Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • 05/06/2006 - Έγγραφο
  - Υ.Α. 8966/06
  Καθορισμός του τύπου βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3368/2005
 • 08/05/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 7393/06
  Διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών μελών Διοικητικών Συμβουλίων, διαχειριστών και ανώτατων διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων της αλλοδαπής
 • 17/03/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 4415/06
  Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων
 • 09/02/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 1751/06
  Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών
 • 04/01/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 160/06
  Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων για την ανανέωση της άδειας διαμονής

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή