Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Αποτελέσματα 61 έως 70 από 71.

2006

 • 12/07/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 11702/06
  Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • 05/06/2006 - Έγγραφο
  - Υ.Α. 8966/06
  Καθορισμός του τύπου βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3368/2005
 • 08/05/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 7393/06
  Διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών μελών Διοικητικών Συμβουλίων, διαχειριστών και ανώτατων διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων της αλλοδαπής
 • 17/03/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 4415/06
  Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων
 • 09/02/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 1751/06
  Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών
 • 04/01/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 160/06
  Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων για την ανανέωση της άδειας διαμονής

2005

 • 30/12/2005 - Έγγραφο
  - Υ.Α. 3497/05
  Καθορισμός προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου
 • 21/12/2005 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 24530/05
  Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας
 • 15/12/2005 - Έγγραφο
  - Υ.Α. 24103/05
  Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005
 • 07/09/2005 - Έγγραφο
  - Υ.Α. 15887/05
  Καθορισμός πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 11 α του ν. 3386/2005

Αποτελέσματα 61 έως 70 από 71.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή