Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Αποτελέσματα 51 έως 60 από 71.

2008

 • 09/06/2008 - Έγγραφο
  - K.Y.A. 12311/08
  Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

2007

 • 17/08/2007 - Έγγραφο
  - ΚΥΑ 16928/2007
  Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
 • 24/07/2007 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 13096/07
  Διαδικασία υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05, αλλοδαπών που διέμεναν στη χώρα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στη χώρα τους
 • 06/07/2007 - Έγγραφο
  - Υ.Α. 13703/07
  Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής
 • 21/06/2007 - Έγγραφο
  - Π.Δ. 106/07
  Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους
 • 07/06/2007 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 10486/07
  Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν. 3386/2005

2006

 • 16/11/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 21535/06
  Συμμόρφωση της Διοίκησης σε Δικαστικές Αποφάσεις - Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής
 • 29/08/2006 - Έγγραφο
  - Κ.Υ.Α. 4000/4/32-ιβ'/06
  Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.
 • 31/07/2006 - Έγγραφο
  - Π.Δ. 150/06
  Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών oι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες
 • 13/07/2006 - Έγγραφο
  - Π.Δ. 131/2006
  Σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Αποτελέσματα 51 έως 60 από 71.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή