Ν. 4071/2012, άρθρα 22-42 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 και λοιπές διατάξεις

Έγγραφο: Ν. 4071/2012, άρθρα 22-42 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 και λοιπές διατάξεις

Περιγραφή

Ν. 4071/2012, άρθρα 22-42 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και λοιπές διατάξεις.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή