Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Έγγραφο: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Περιγραφή

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Εγκύκλιος 33/06 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 18497/2006 Συμπλήρωση της Εγκύκλιος 33/06, εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 10876/2007 Εγκύκλιος 33/06, διόρθωση δικαιολογητικών για οικογενειακή επανένωση

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή