ΥπΕσ. Εγκύκλιος 42/2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4332/2015

ΥπΕσ. Εγκύκλιος 42/2015 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4332/2015

Περιγραφή

ΥπΕσ. Εγκύκλιος 42/2015 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4332/2015

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή