ΥπΕσ. Εγκύκλιος με αρ. 40/2.11.2015 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007

ΥπΕσ. Εγκύκλιος με αρ. 40/2.11.2015 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007

Περιγραφή

ΥπΕσ. Εγκύκλιος με αρ. 40/2.11.2015 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους».

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή