Υπ. Εσ. 63975/2014 Πρόσθετες διευκρινίσεις στην υπ’αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ

Υπ. Εσ. 63975/2014 Πρόσθετες διευκρινίσεις στην υπ’αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ

Περιγραφή

Υπ. Εσ. 63975/2014 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ αναφορικά με την ασφάλιση ΥΤΧ σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή