Έναρξη λειτουργίας Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

Έναρξη λειτουργίας Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

Περιγραφή

Με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α’ 73) συστάθηκε ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, που χειρίζεται θέματα της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων και ιδίως θέματα εφαρμογής και νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα κλπ.

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή