Υπ.Εσ. 35531/2014 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

Υπ.Εσ. 35531/2014 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων στη διαδικασία χορήγησης/ανανέωσης αδειών διαμονής

Περιγραφή

ΥπΕσ. 35531/2014 Οδηγίες στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής λόγω κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή