ΥπΕσ Παροχή διευκρινίσεων στην υπ’αριθμ. 12/2014 εγκύκλιο

ΥπΕσ Παροχή διευκρινίσεων στην υπ’αριθμ. 12/2014 εγκύκλιο περί εφαρμογής των παρ. 11 και 12 του άρθρου 138 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Περιγραφή

ΥπΕσ Παροχή διευκρινίσεων στην υπ’αριθμ. 12/2014 εγκύκλιο περί εφαρμογής των παρ. 11 και 12 του άρθρου 138 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Συνοδευτικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή