Ανεπαρκώς αιτιολογημένη άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση

Ανεπαρκώς αιτιολογημένη άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση / Μη σύννομη καταχώρηση στον ΕΚΑΝΑ / Δυσλειτουργία διπλωματικής αρχής

Ανεπαρκώς αιτιολογημένη άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση / Μη σύννομη καταχώρηση στον ΕΚΑΝΑ / Δυσλειτουργία διπλωματικής αρχής

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή