Απώλεια ιθαγένειας Ελληνίδας που παντρεύτηκε με υποστατό γάμο

Απώλεια ιθαγένειας Ελληνίδας που παντρεύτηκε με υποστατό γάμο

Απώλεια ιθαγένειας Ελληνίδας που παντρεύτηκε με υποστατό γάμο. Κρίσιμο το τι προέβλεπε το δίκαιο του αλλοδαπού συζύγου (προϊσχύσαν δίκαιο). Από πότε ανακτούν/αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια όσοι δηλώνουν τη σχετική βούληση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 14 ΚΕΙ και τις σχετικές προϊσχύσασες

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή