Απόψεις ΣτΠ για θέματα σχετικά με ιθαγένεια

Απόψεις ΣτΠ για θέματα σχετικά με ιθαγένεια

Οι απόψεις του ΣτΠ για τα εξής θέματα:
- Απόδειξη ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγραφής προσώπου ως έλληνα υπηκόου στη ληξιαρχική πράξη γέννησης
-Απόδειξη ελληνικής ιθαγένειας λόγω κατοχής ταξιδιωτικού εγγράφου εκδομένου από ελληνικές αρχές
-Ιθαγένεια ομογενών βάσει του άρ. 8 του ν. 4310/1929

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή