Παράταση της προθεσμίας υποχρέωσης δήλωσης αλλαγής διαβατηρίου, χωρίς την επιβολή προστίμου

Πρόταση του Συνηγόρου για παράταση της προθεσμίας υποχρέωσης δήλωσης αλλαγής διαβατηρίου, χωρίς την επιβολή προστίμου, στις περιπτώσεις αλλοδαπών υπηκόων, κατόχων άδειας διαμονής δεκαετούς ή αόριστης διάρκειας

Πρόταση του Συνηγόρου για παράταση της προθεσμίας υποχρέωσης δήλωσης αλλαγής διαβατηρίου, χωρίς την επιβολή προστίμου, στις περιπτώσεις αλλοδαπών υπηκόων, κατόχων άδειας διαμονής δεκαετούς ή αόριστης διάρκειας. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε ότι ελήφθη υπόψη η παρέμβαση της Αρχής και ήδη έχει συμπεριληφθεί σε σχέδιο προτάσεων, σχετικά με επικείμενη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μεταναστευτικό ζήτημα.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή