Αδυναμία έκδοσης άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα λόγω μη πιστοποίησης της ιθαγενείας τους

Αδυναμία έκδοσης άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα λόγω μη πιστοποίησης της ιθαγενείας τους. Δυνατότητα - προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση στο ελληνικό έδαφος

Αδυναμία έκδοσης  άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα λόγω μη πιστοποίησης της ιθαγενείας τους. Δυνατότητα - προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση στο ελληνικό έδαφος

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή