Επιστροφή παράβολου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τη χορήγηση άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας.

Επιστροφή παράβολου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τη χορήγηση άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας.

Επιστροφή παράβολου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τη χορήγηση άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή