Απόρριψη αιτήσεων ανανέωσης άδειας διαμονής λόγω παράλειψης καταβολής παραβόλου

Απόρριψη αιτήσεων ανανέωσης άδειας διαμονής λόγω παράλειψης καταβολής παραβόλου με υπαιτιότητα της αρμόδιας κοινότητας

Απόρριψη αιτήσεων ανανέωσης άδειας διαμονής λόγω παράλειψης καταβολής παραβόλου

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή