Που παρεμβαίνουμε

Ο Συνήγορος του Πολίτη μεσολαβεί σε υποθέσεις διάκρισης λόγω φύλου ή λόγω οικογενειακής κατάστασης που εκδηλώνεται κατά: 

  • την πρόσβαση στην απασχόληση
  • την ίδρυση, εξέλιξη ή λύση οποιασδήποτε σχέσης εργασίας στον ιδιωτικό, δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα
  • την επαγγελματική εκπαίδευση για πρόσβαση σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή για απόκτηση ή βελτίωση εργασιακής ή πρακτικής εμπειρίας
  • την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος

 

και η αντιμετώπιση της διάκρισης λόγω φύλου που εκδηλώνεται κατά: 

  • την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και την παροχή αυτών.

 

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή