Απόρριψη υποψηφιότητας δικηγόρου πακιστανικής καταγωγής σε διαγωνισμό παρέδρων Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Απόρριψη υποψηφιότητας δικηγόρου πακιστανικής καταγωγής σε διαγωνισμό παρέδρων Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Περιγραφή

Αίτηση έλληνα δικηγόρου, για συμμετοχή σε διαγωνισμό παρέδρων Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι «έχει μεν την Ελληνική ιθαγένεια, πλην όμως και οι δύο γονείς του δεν είναι Έλληνες το γένος αλλά Πακιστανοί» και συνεπώς, βάσει του άρθρου 14 § 3 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ν. 2304/95): «αλλογενής, που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, δεν διορίζεται δικαστικός λειτουργός». Σχετική ένσταση του αναφερόμενου, με επίκληση του ν. 3304/2005, απορρίφθηκε από τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την αιτιολογία ότι «η διάταξη του ΚΔΣΕΔ είναι απολύτως ειδική … και ενόψει της φύσεως, της ιδιαίτερης θεσμικής αποστολής και του σκοπού των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί ο κοινός νομοθέτης να κρίνει ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την άσκηση του επαγγέλματος του στρατιωτικού δικαστή μόνο από Έλληνες πολίτες που είναι συγχρόνως και Έλληνες το γένος». Στην παρέμβασή του, ο ΣτΠ επισήμανε ότι το άρθρο 14 § 3 ΚΔΣΕΔ θέτει τους αλλογενείς πολιτογραφηθέντες σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με τους ομογενείς πολιτογραφηθέντες ή τους εκ γενετής έλληνες, για λόγο ο οποίος ανάγεται στην εθνοτική καταγωγή τους, ήδη ρητώς και αμέσως εξ αιτίας του περιορισμού «αλλογενής», γεγονός που συνιστά άμεση διάκριση σε βάρος τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3304/2005. Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι ενδεχόμενη επίκληση διαφοράς μεταξύ ομογενών και αλλογενών ως προς τον βαθμό βεβαιότητας και έντασης του πατριωτισμού τους ή την καταλληλότητά τους για τις συγκεκριμένες θέσεις, ακόμη και αν μπορούσε να γίνει δεκτή ως κριτήριο ταξινόμησης αλλοδαπών επί τη βάσει της καταγωγής τους, είναι αδιανόητο να παρεισάγεται, χωρίς μάλιστα να εξειδικεύονται οι λόγοι που το επιβάλλουν, προκειμένου περί προσώπων ελληνικής ιθαγενείας, αφού αν μεν την απέκτησαν με πολιτογράφηση η πολιτεία έχει αμετακλήτως αποφανθεί επί ζητημάτων «ήθους και προσωπικότητας» αυτών κατ’ άρθρο 7 § 3 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, αν δε τη διέθεταν εξ αρχής ως γεννηθέντες από πολιτογραφημένους γονείς οι ίδιοι δεν είναι καν δυνατό να λογίζονται ως «αλλογενείς». Απαντώντας στον ΣτΠ, το Υπουργείο επέμεινε στις απόψεις του και πληροφόρησε το ΣτΠ ότι ο προσφεύγων δικηγόρος έχει καταθέσει αίτηση ακυρώσεως. Ενόψει αυτής της εξέλιξης, η διερεύνηση της αναφοράς διακόπηκε αναγκαστικά λόγω εκκρεμοδικίας, ενώ οι σχετικές θέσεις του Συνηγόρου συνοψίσθηκαν σε σχετικό πόρισμα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Απρίλιο του 2010 με αφορμή την έκδοση των τελευταίων σχετικών προκηρύξεων, μετέβαλε στάση και απάλειψε την προϋπόθεση καταγωγής, ανακοινώνοντας δημόσια ότι η επιλογή του αυτή οφείλεται στην πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη. Πάντως, η απάλειψη φαίνεται μέχρι στιγμής να περιορίζεται στο κείμενο των προκηρύξεων, καθώς οι επίμαχες διατάξεις νόμων διατηρούνται σε ισχύ (υπόθεση 4806/2009).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή