Μη κατεδάφιση πρόχειρων κατοικιών Ρομά έως τη δημιουργία νόμιμου χώρου μετεγκατάστασης

Αναβολή κατεδάφισης πρόχειρων αυθαίρετων κατοικιών Ρομά, έως ότου υποδειχθεί συγκεκριμένος χώρος μετεγκατάστασης και νόμιμης παραμονής τους

Περιγραφή

Πολίτες Ρομά υπέβαλαν αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, για πιθανή κατεδάφιση πρόχειρων αυθαίρετων κατοικιών οικογενειών Ρομά στην Χαραυγή Χαλκίδας (παράπηγμα, τροχόσπιτο). Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη στη διοίκηση, ζητώντας από τις υπηρεσίες να αποφύγουν κάθε μέτρο βίαιης αποβολής ή δι άλλου τρόπου αναγκαστικής αποχώρησης των εν λόγω Ρομά από τον τόπο κατοικίας τους και επισημαίνοντας ότι, η αποχώρηση τους από τις κατοικίες που διαβιούν προϋποθέτει τις από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών ενέργειες, προκειμένου να υποδειχθεί συγκεκριμένος χώρος μετεγκατάστασης και νόμιμης παραμονής τους, που να πληροί τουλάχιστον τους βασικούς όρους αξιοπρέπειας, και συνακόλουθα τη λήψη μέτρων για τη διευθέτηση των πρακτικών πτυχών της μετεγκατάστασης αυτής.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ανταποκρίθηκε, ενημερώνοντας ότι, δεν θα προβεί σε κατεδάφιση των αυθαίρετων πρόχειρων κατοικιών, έως ότου υποδειχθεί συγκεκριμένος χώρος μετεγκατάστασης των Ρομά και νόμιμης παραμονής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, κατόπιν ένστασης των Ρομά, τα πολεοδομικά πρόστιμα των εν λόγω κατοικιών μειώθηκαν επειδή οι κατασκευές εκτιμήθηκαν ως προσωρινές.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή